Shromáždění delegátů SDH okresu Blansko

28.03.2015 17:48

Jako zvolený delegát za náš Holešínský sbor jsem se dne 28.3 2015 zůčastnil Shromáždění delegátů SDH okresu Blansko.Po zahájení hymnou české republiky a minutou ticha k uctění pámatky zesnulých dobrovolných hasičů byl přednesen program shromáždění.Následovala zpráva o činnosti okresní organizace.Dále pro mne velice pěkný projev hejtmana jihomoravského kraje Michala Haška,který přislíbil zvýšení dotací pro dobrovolné hasičské sbory a poděkoval i všem dobrovolníkům za jejich práci.Následovala zpráva OKRR a plán hlavních úkolů okresního sdružení do roku 2020.Shromáždění pokračovalo volbou starosty,náměstků starosty,členů výkonného výboru,předsedy okresní kontrolní a revizní rady a delegátů na V. řádný sjezd SH ČMS a na shromáždění okresů.Po volbách jsem další diskuze již z časových důvodů neůčastnil.Starostou okresu byl zvolen Mgr. Milan Vykydal z Velkých opatovic.

Starosta SDH Holešín Mejzlík Evžen.