Informace o nás

  Sbor dobrovolných hasičů byl v Holešíně založen v roce 1943. V součastnosti máme 27 členů.Jednotka tvoří 10 členů.Vybavení je základní. DA Ford Tranzit (2015) s technikou PS-12.Zařazením jsme  JPO-5.Se zřizovatelem sboru městem Rájec-Jestřebí postupně rozšiřujeme technickou vybavenost sboru.V roce 2016 byla vybudována nová hasičská zbrojnice u obecního domu,kde máme i své zázemí.S pomocí větších sborů získáváme nové zkušenosti v boji s ohněm,novou technikou a jejím použitím,zásadami první pomoci,a i vlastní ochranou zasahujících hasičů.Účastníme se taktických cvičení okrsku.S vybavením které máme zajištujeme zatím spíše technickou pomoc a pomoc obci.

  Staráme se také o kulturní a společenské dění v obci.Organizujeme různé tradiční akce.Ostatky- masopustní průvod,Dětský den,Casnunk- taneční zábava,Podzimní odpoledne s drakiádou,novoroční přání občanům.Nově zavádíme i tématické autobusové zájezdy.

Zajištujeme sběr železného šrotu,čištění požární nádrže a potoka,pomoc při sněhových kalamitách.Nově zkoušíme zavést i sběr elektroodpadu.

 

 

Našimi sponzory jsou firmy:

       

                       www.safiral.cz

     

                     www.e-mega.cz

Naši uživatelé

Tento web má sloužit především pro občany Holešína jako informace o plánovaných akcích a třeba i o tom co už propásli.Je určen i komukoli jinému se zájmeme o dobrovolné hasiče a jejich činnost.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.