Výstavba garáže

17.01.2016 13:57

JIstě si již každý v obci všimnul,že se vedle obecního domu staví nová hasičská zbrojnice.My hasiči jsme se loni zavázali k organizaci a uhradě nákladů za přípravu staveniště.Tedy vykopání a odvozu zeminy a přípravě výkopů pro základy.V září jsme svůj úkol splnili a předali společně se zástupci města staveniště stavební firmě Kopřiva,která byla městem Rájec-Jestřebí vybrána.Termín dokončení a předání stavby byl stanovený na konec roku 2015.Nebyl dodržen a došlo tedy k prodloužení termínu dostavby na 31.3 2016.Budeme tedy doufat že se tak i stane.Po předání do užívání naplanujeme nějaké slavnostní předání stavby a konečně i hasičského auta.Počkáme ale až na teplejší dny.