Co se událo...

První auto

10.04.2015 19:46
Ode dne 10.4 2015 se začíná nová kapitola SDH Holešín.Poprvé od založení spolku v roce 1943 mají dobrovolní hasiči v Holešíně vlastní zásahové vozidlo.Po dlouhých peripetiích kolem nákupu,přestavby a přihlášení trvajících déle než rok se konečně podařilo vůz uvést do provozu a předat jej nám k...

Shromáždění delegátů SDH okresu Blansko

28.03.2015 17:48
Jako zvolený delegát za náš Holešínský sbor jsem se dne 28.3 2015 zůčastnil Shromáždění delegátů SDH okresu Blansko.Po zahájení hymnou české republiky a minutou ticha k uctění pámatky zesnulých dobrovolných hasičů byl přednesen program shromáždění.Následovala zpráva o činnosti okresní...

Masopustní průvod-Ostatky

15.02.2015 18:29
V sobotu 14.2 2015 jsme se opět sešli v hojném počtu šestnácti masek k již tradičnímu masopustnímu průvodu – ostatkům.Za doprovodu harmoniky a vozembouchu prošel průvod obcí a pobavil občany,kteří dveře otevřeli a chasu pohostili.Náš medvěd naváhal a paní domu vždy do kola vzal až...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6